Alta - Partner Merytoryczny

ALTA sp. z o.o. jest jedną z najdłużej działających firm doradztwa personalnego w Polsce. W oferowanych usługach i produktach łączy rzetelną wiedzę psychologiczną, nowoczesne metody zarządzania i rozwiązania typu online.

Specjalizuje się w projektach HR związanych z oceną i rozwojem kompetencji. Realizuje usługi w zakresie audytu kompetencji menedżerskich i sprzedażowych, assessment i development centre, oceny 360° i selekcji. Wspiera projekty identyfikowania talentów i budowania efektywnych zespołów. We współpracy z działami personalnymi oferuje profesjonalne wsparcie konsultantów i praktyczne rozwiązania. ALTA opracowuje i wykorzystuje metody psychometryczne, które umożliwiają podejmowanie trafnych, obiektywnych i bezstronnych decyzji dotyczących zarządzania ludźmi.

Szeroka oferta sprawdzonych metod i narzędzi psychometrycznych pozwala konsultantom ALTY efektywnie wspierać codzienną pracę działów personalnych i kadry kierowniczej. Do najważniejszych metod w portfolio firmy należą: kwestionariusz PAPI 3, zestaw testów analitycznych, testy kompetencyjne.

Partnerem strategicznym ALTY jest firma Cubiks LTD – wiodący europejski dostawca internetowych narzędzi i metod psychometrycznych wspierających procesy oceny i doboru personelu.

Odwiedź stronę