Grow HR - Partner

Budowanie wizerunku pracodawcy, skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, badania organizacyjne i szkolenia, systemy motywacyjne i precyzyjne zarządzanie kadrami to wyzwania, przed jakimi staje każdy dział HR, chcący realnie wpływać na pozycję swojej firmy.

Można im sprostać z sukcesem, lecz wymaga to wiedzy i doświadczenia, a często profesjonalnego wsparcia z zewnątrz. Agencję GrowHR tworzą ludzie z pasją i doświadczeniem w dziedzinie rekrutacji, szkoleń i badań, zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa HR. Nasz zespół zrealizował kilkaset projektów z zakresu rekrutacji, optymalizacji zatrudnienia oraz zarządzania rozwojem zawodowym i ścieżkami karier pracowników.

Naszym celem jest usprawnienie funkcjonowania organizacji, dzięki wsparciu zarządzania personelem.

GrowHR realizuje projekty m.in. z zakresu:

Employer Brandingu
Rekrutacji i selekcji pracowników
Szkoleń zamkniętych dedykowanych HR-owcom
Doradztwa HR w zakresie zarządzania personelem (motywacja, systemy wynagradzania, modele kompetencyjne)
Badań HR

Odwiedź stronę