Paweł Gębaczyk

Prezes Zarządu firmy szkoleniowo – doradczej TAW Polska, od 10 lat ekspert w zakresie planowania rozwoju pracowników i zarządzania projektami rozwojowymi w firmach. Kierował kilkudzesięcioma kompleksowymi przedsięwzięciami, których celem było wyposażenie pracowników dużych przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do skutecznego działania w zmieniających się warunkach i efektywnej realizacji strategii. Dla części projektów pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.