Monika Szymonek – Stec

Coach, certyfikowany trener biznesu, trener rozwoju osobistego, coach biznesu oraz licencjonowany trener ICF, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, przez wiele lat odpowiadała za realizację polityki komunikacyjnej w jednej z kluczowych spółek PGE S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Director w Klinice Stomatologii Estetycznej oraz na stanowisku HR Managera w ośrodku R&D, od siedmiu lat prowadzi także własną firmę szkoleniowo – doradczą Szymonek-Stec ACADEMY.

Absolwentka studiów MBA w Oxford Brooks University and Polish Open University w Warszawie, Pdyplomowych studiów Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS we Wrocławiu. Absolwentka studiów magisterskich Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Ekspert w tworzeniu kompleksowych programów rozwojowych, głównie z zakresu rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych z zakresu komunikacji korporacyjnej, wywierania wpływu, psychologii biznesu, precyzyjnego wyznaczania celów, rozwiazywania konfliktów, motywacji, radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami oraz komunikacji z pacjentem. Prowadzi także niezwykle skuteczny, licencjonowany trening dedykowany dla kadry menedżerskiej z zakresu coachingowego przywództwa – coaching clinic.

Jest pomysłodawcą i autorem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Akademii Liderów – dedykowanej dla menedżerów wysokiego szczebla, ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji przywódczych oraz Akademii Negocjacji i Perswazji – stworzonej dla kadry zarządzającej wszystkich poziomów, pracowników departamentów zakupów zajmujących się prowadzeniem postępowań przetargowych, handlowców oraz osób prowadzących negocjacje w obszarze B2B.