Bartłomiej Wąsowicz

w projektach oceny kompetencji metodą 360° z wykorzystaniem platform online. Prowadzi projekty rekrutacji i selekcji na różne stanowiska, jako asesor uczestniczy w sesjach Assessment i Development Centre, prowadzi sesje feedbackowe. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludźmi. Wspiera działania R&D w zakresie tworzenia, walidacji i normalizacji nowych narzędzi psychometrycznych.