Gry wspierające kształtowanie pozytywnych nawyków w biznesie

Niczym nie da się zastąpić osobistego spotkania z charyzmatycznym, inspirującym trenerem na sali szkoleniowej. Żaden elektroniczny produkt nie jest w stanie konkurować z przekazywaniem wiedzy w taki sposób. Problem w tym, że na samym przekazaniu wiedzy sprawa się nie kończy. Bez przekazania wiedzy nie jest możliwe nabycie nowych umiejętności, ale od samego przyswojenia nowej wiedzy nie nabywa się umiejętności.

Konwersja wiedzy na umiejętności jest procesem, który wymaga czasu i uwagi. Niestety na salach szkoleniowych wielokrotnie nie starcza już na to czasu. Trzeba gonić z materiałem, a czas trenera jest zbyt drogi. Jednak to co jest słabą stroną sal szkoleniowych jednocześnie jest mocną stroną dzisiejszej technologii. Nowoczesna technologia jest w stanie efektywnie wesprzeć proces konwersji wiedzy na umiejętności, kształtowania postaw i nawyków oraz przyczynić się od osiągnięcia trwałości efektów szkoleniowych. Tylko jak to zrobić?