HR w świecie technologii – wyzwania i pułapki

Podczas prezentacji zostaną przedstawione kluczowe czynniki decydujące o efektywnym wdrożeniu i wykorzystaniu systemów w organizacji na bazie doświadczeń firmy HRtec ze zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat projektów. Decydując się na informatyzację procesów HRowych musimy podjąć na początku szereg kluczowych decyzji, które będą przez długi czas decydowały o poziomie korzyści wynikających z tego procesu. Nie mając wiedzy i praktyki jesteśmy często skazani na wybór rozwiązań, które w dłuższej perspektywie czasowej nie spełnią w pełni posiadanych oczekiwań. Z uczestnikami poszukamy odpowiedzi na szereg kluczowych pytań w zakresie wyzwań i pułapek związanych z wdrażaniem nowych technologii w HRrze.