Aplikacje mobilne – nowa platforma narzędzi HR

Jeszcze dekadę temu systemy HRowe służyły przede wszystkim pracownikom HR do wykonywania ich codziennych obowiązków, zbierania danych i zastępowały papierowe wersje narzędzi. Użytkownicy końcowi tych systemów byli niejako zmuszani do korzystania z nich i dostarczania niezbędnych informacji. Obecnie podążamy w kierunku w którym to pracownik ma decydować gdzie, jak i kiedy korzystać z systemu. Dzisiejsze narzędzia HR powinny być proste w obsłudze, stale podłączone do internetu, ładne, angażujące i przede wszystkim powinny być dostępne wszędzie tam gdzie nasz pracownik.

Ciągły rozwój technologii, a co za tym idzie również sposobu w jakim ludzie dzisiaj z tej technologii korzystają wymusza na pracodawcach poszukiwanie nowych kanałów komunikacji z pracownikami i nowych sposobów angażowania ich w życie firmy. Jedną z odpowiedzi na te potrzeby są tzw. apki.

Jak pokazują dane statystyczne liczba użytkowników urządzeń mobilnych już dawno przekroczyła liczbę użytkowników urządzeń stacjonarnych. Przeciętny człowiek spędza od 3 do 6 godzin dziennie korzystając z aplikacji mobilnych. W zw. z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że jednym z najważniejszych wyzwań HR w ciągu kilku najbliższych lat będzie tzw. apifikacja narzędzi jako głównej platformy technologicznej w HR.

Czy wiesz jakie apki już są dostępne na rynku i w jaki sposób mogą ci pomóc osiągnąć założone cele?