E-learningowe wsparcie wdrożenia pracowników jako element systemu zarządzania wiedzą

Badania wskazują, że jednym z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów są wykwalifikowani pracownicy produkcji. Trend ten jest wyraźny zwłaszcza na wysoko uprzemysłowionym Dolnym Śląsku, gdzie ludzi o takich kwalifikacjach po prostu brakuje. Jedną z możliwych odpowiedzi jest poszukiwanie potencjalnych pracowników w innych segmentach rynku pracy. Ten kierunek oznacza jednak rekrutowanie osób bez bazowej wiedzy technicznej niezbędnej na większości stanowisk produkcyjnych, ale z pozytywnym nastawieniem i chęcią do nauki.

Jakie rodzi to ryzyka?

Podstawowym potencjalnym problemem jest czasochłonność wdrażania nieprzygotowanych do pracy ludzi. Nakład czasu i wysiłek, jaki musi poświęcić mistrz/brygadzista/lider, koledzy z zespołu a czasem kierownik produkcji jest w takich przypadkach ogromny. Niestety nie zawsze zwraca się w postaci wyszkolonego i samodzielnego pracownika.

Drugie ryzyko to relatywnie wysoka rotacja pracowników przyszkalanych, którzy często odchodzą jeszcze w trakcie wdrożenia, jeśli otrzymają możliwość pracy w wyuczonym zawodzie.

Odpowiedzią na te problemy jest częściowa automatyzacja procesu wdrożenia i przeniesienie części odpowiedzialności za jego efekt na zatrudnianego pracownika. Jednocześnie rozwiązujemy dwa wspomniane problemy – zmniejszamy zaangażowanie cennego czasu doświadczonych pracowników w proces wdrożenia i sprawdzamy motywację nowego pracownika do pozostania w firmie.

Efekt taki można osiągnąć dzięki wykorzystaniu zestawu opracowanych specjalnie kursów elearning wspierających wdrożenie pracownika do pracy na stanowisku. Kursy są sprzężone z procedurą wdrożenia i jasno zdefiniowanymi punktami kontrolnymi, za osiągnięcie których odpowiedzialność ponosi nowy pracownik. Wystąpienie będzie dotyczyć wdrożenia takiego systemu w firmie Autocam, zebranych w trakcie wdrożenia doświadczeń i efektów, które zostały osiągnięte.